Erteleme Hayat Kurtarmaz.. İş Kazaları Sayısını Azaltmaz..

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 82 ülkeden gelen verilere göre derlediği istatistiklere göre Türkiye'de sigortalı işçi başına iş kazalarında yaşamını yitiren işçi oranı yüz binde 15,3. Bizden önce sadece El Salvador ve Cezayir geliyor. Yani ülkemiz ölümlü iş kazalarında dünya üçüncüsü. Avrupa Birliği istatistiklerine göre ise Türkiye'de iş kazalarında yaşamını yitiren işçi oranı AB ortalamasının yedi katı.

Bu istatistiklerin bize verdiği önemli bir mesaj var; Türkiye’de iş güvenliğinde yolumuz uzun, yükümüz ağır.. Bu çerçevede, 30 Haziran 2012'de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlanarak yürürlüğe girmesi Türkiye için önemli bir milattı. Kanunda eksiklikler olmasına karşın bir başlangıçtır diyerek hepimiz gelecek için umutlandık.

13 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul 3. havalimanı tesislerinde (İGA) Çalışma Bakanlığı yetkilileri, tüm sendika başkan ve temsilcileri, müteahhitler birliği ile Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İBB Başkanı Kadir Topbaş ve İş Sağlığı Genel Müdürü İsmail Gerim ile birlikte basının önünde 'Hedef Sıfır Deklarasyonu'nu imzalayarak Türkiye'deki iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması için büyük bir seferberlik başlattı. Bu haberi ayakta alkışladık.

Ancak son dönemdeki gelişmeler umudumuzu kaybetmemize neden oluyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kabul edildiği tarihten sonra birçok kez Torba Yasalara girerek değişikliğe uğradı ve yasa maddelerinin yürürlüğe girme tarihleri sürekli olarak ertelendi. Son olarak 01.06.2017 tarihinde ‘zeytincilik yasa tasarısı’ TBMM'den geçerken tasarıya eklenen, işyerlerinin işçilerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verme zorunluluğu maddesi 1 Temmuz 2020'ye kadar ertelenmesi gündemde. Yasalaşırsa bu İSG’de üçüncü erteleme olacak.

Yaşanan bu gelişmeler, işverenlerin iş güvenliğine gayri ciddi yaklaşmalarına ve gerekli önlemleri almamalarına yol açacaktır. Büyük mücadelelerle kazanılan mevzilerin sahada ortadan kalkması riskiyle karşı karşıyayız. TİGİAD olarak tüm yetkilileri bu yanlış karardan dönmeye davet ediyor, iş güvenliğinden fedakârlığın kimseye fayda getirmeyeceğinin altını kalın bir şekilde çiziyoruz!

 

TİGİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Fatih FURTUN

 

Copyright 2016 TİGİAD - Türkiye İş Güvenliği İş Adamları Derneği