İş Birlikleri

 

Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesi Üyesi
Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesi (KKDTEK), 05/08/2013 tarihli ve 28736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ çerçevesinde görev yapmaktadır. KKDTEK, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında yer alan konuların ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili olabilecek diğer teknik mevzuat uygulamalarının görüşülmesi ve sektörel sorunların çözüme kavuşturulması için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ve kişisel koruyucu donanımlar konusunda faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin katılımıyla oluşturulmaktadır. 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Ayna Teknik Komitesi Üyesi

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), uluslararası (ISO, IEC) ve Avrupa Birliği (AB) standart Teşkilatları CEN ve CENELEC'in üyesi ve ülkemizdeki tek temsilcisidir. ISO, IEC, CEN ve CENELEC uluslararası standartlar ve Avrupa standartlarını bünyelerinde oluşturdukları Teknik Komiteler vasıtasıyla gerçekleştirmektedirler. ISO, IEC, CEN ve CENELEC teknik komite çalışmaları, paydaşlardan gelen talep üzerine en az 3 ayrı kuruluşun biraraya gelmesiyle TSE tarafından kurulan Ayna Komiteler (MTC-Mirror Tehnical Committees) ile takip edilir.

 

Avrupa Birliği İş Güvenliği Federasyonu (ESF) Türkiye Temsilcisi

Avrupa Güvenlik Federasyonu, Avrupa'daki Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) üreticilerin, ithalatçıların ve distribütörlerin oluşturduğu ulusal derneklerin/federasyonların birleşmesinden oluşan, kar amacı gütmeyen ve herhangi bir kurum/kuruluş tarafından sübvanse edilmeyen bir sivil toplum örgütüdür. Avrupa makamları ve paydaşları tarafından bilinen ve tanınan ESF kendi alanındaki tüm gelişmelerde üyeleri adına gerekli girişimleri yapmakta böylece 511 milyon AB vatandaşının kendisini sağlık veya güvenlik risklerine karşı Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanarak korumasından önemli bir rol üstlenmektedir.

 

 

 

Copyright 2016 TİGİAD - Türkiye İş Güvenliği İş Adamları Derneği